ابزار های تلقین (داستان ها)


یکی از موثرترین انواع تلقین داستان ها هستند. داستان بدون مقاومت در ضمیر ناخودآگاه جای می گیرد، یکی از هنرهای میلتون اریکسون در هیپنوتراپی استفاده از داستان برای عمیق تر کردن خلسه و تغییر  در نگرش و باورها بود. البته استفاده از داستان برای ایجاد باور تاریخی چند هزار ساله دارد و تمامی ادیان از این ابزار استفاده کرده اند. در خود هیپنوتیزم نیز داستان بیشتر از جملات تاکیدی بر روی عمق خلسه و ایجاد باور موثر است.

/ 0 نظر / 65 بازدید