کهن الگوی «جستجوگر»

 اگر کهن الگوی «جستجوگر» در وجود شما فعال باشد، همیشه جای دیگری هست که چمنش به نظرتان سبز تر می رسد.

«جستجوگر» در معنویت

جستجوگر دیگران را در یافتن روشنایی و ندای درونی خود یاری می دهد. سفر جستجوگر می تواند به اتفاق کسانی که می خواهند معنویت را در وجود خود احساس کنند صورت گیرد، اما اغلب سفر و خود آگاهی او به تنهایی انجام می شود.

«جستجوگر» در مدیریت
جستجوگر مستقل، پرشور و هیجانی است و اغلب انفرادی عمل می کند. او معمولا آماده امتحان کردن و انجام کارها و برنامه های تازه است. از آنجا که نمی خواهد احساس کند کسی او را در قفس قرار داده است، برای استقلال دیگران نیز تا زمانی که کارها را به خوبی پیش می برند، ارزش قائل می شود. بر عکسِ خیلی ها که از تغییرهای سریع و غیر قابل پیش بینی دنیای امروز واهمه دارند، جستجوگر این دگرگونی ها را دوست دارد. او تازه ها و ناشناخته ها را به کهنه ها و امتحان شده ها ترجیح می دهد. به همین دلیل جستجوگر ها اغلب کار آفرین بوده و همیشه دنبال اطلاعات، وسایل و استعداد های جدید هستند.


«جستجوگر» تکامل یافته

اگر جستجوگر تکامل یافته ای هستید، ماجراجویی، استقلال و خود کفاییِ مثبت و ارزشمندی را از خود نشان می دهید. حاضر نیستید تکراری یا ماشینی زندگی کنید و همیشه در حال جستجو و یافتن تجربه ها و امکانات جدید هستید. پیرو دیگران و نظر عموم نیستید و ترجیح می دهید هویت و راه منحصر به فرد و مناسب خود را پیدا کنید. پر انگیزه و پر شور و شوق هستید و سنتی رفتار نمی کنید. از توانایی هایتان برای پیشرفت در اهداف فردی خود، از کوهنوردی گرفته تا امور مالی یا معنوی، به خوبی استفاده می کنید. همواره خواستار اوج گرفتن و وفادار ماندن به هویت شخصی خود هستید.

چالش های «جستجوگر»
نباید به یک پیترپن (Peter Pan) دائمی که حاضر نیست بزرگ شود، مسئولیت بپذیرد یا تعهد بدهد تبدیل شوید. استقلال طلبی و آزاد منشیِ جستجوگر اغلب باعث می شود عزیزانش از او برنجند و احساس کنند به آنها بی اعتنایی می شود. جستجوگر افراطی می تواند از تک روی و استقلال عبور کند و به یک فرد غیر عادی و منزوی تبدیل شود. ضدیت های این اشخاص اغلب اطرافیان را به عقب رانده و دور می کند.

می خواهید این گونه دیده شوید
می خواهید سایرین شما را متفاوت، تازه و هیجان انگیز بیابند. به همین دلیل علاقه ای به معمولی یا پیرو بودن نشان نمی دهید.کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

منبع: http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 23 بازدید