# خواب

زبان فوق خود آگاه - ع

    عاج عاقد عبا عبادت عبور عدس عرش   عرق عروسی عسل عشق عصا عطر عطسه   عقیق علف عناب عنقا عنکبوت عود عید   عینک                                  خواب ها یکی از راه های ارتباط با ضمیر ناخودآگاه است، در واقع در هنگام trance (خلسه) ما با ناخود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید