اصول تلقین (زمان حال)

تلقین اصول وریزه کاری هایی دارد که در صورت رعایت کردن آنها تاثیر تلقین عمیق تر و سریع تر است.

1. ناخودآگاه شما تفاوتی بین حال و بعدا قائل نیست. همیشه جملات تلقینی بایستی در زمان حال گفته شوند. ناخود آگاه شما چیزها را به صورت عینی می گیرد. اگر شما از زمان آینده استفاده کنید چه دلیلی دارد که ناخود آگاه الان آن را انجام دهد؟

حتی اگر شما می خواهید برای رخ دادن اتفاقی در آینده تلقین کنید، تلقینات  بایستی در زمان حال بیان شوند. بعنوان مثال، گفتن » من می خواهم هر روز سنتور زدن را تمرین کنم» غلط است. بجای این جمله بهتر است گفته شود » من هر روز سنتور زدن را تمرین می کنم.» و یا » من هر شب بعد از شام سنتور زدن را تمرین می کنم.

/ 0 نظر / 33 بازدید