کهن الگوی دلقک

 

 اگر کهن الگوی «دلقک» در وجود شما فعال باشد، زندگی را برای لذت بردن از آن می خواهید.


«دلقک» در معنویت
«دلقک» معنوی، نگرانی های ذهنی و درگیری های «من» را پشت سر گذاشته و به لذت عمیق و قابل توجهی دست یافته است. او توانایی مفید و معنویِ زیستن در لحظه و زمان حال را به خوبی بکار می گیرد. دست آورد های معنوی دلقک معمولا از دلواپسی یا توجه به خشک اندیشی و آداب رفتاری،خالی هستند. ولی عشق و لذتی که دلقک معنوی تجربه می کندد، نتیجه سالها تلاش و ریاضت او در عرصعهء درون و معنویت است.

«دلقک» در مدیریت
مدیران ِ «دلقک» می دانند چطور همه چیز را خنده دار و شاد جلوه دهند. آنها متفاوت فکر میکنند به همین دلیل می توانند غافل گیر کننده و فکاهی عمل کنند. دلقک های مدیر، مهارت خوبی در آسان گرفتن چالش های گوناگون امور اداری و سازمانی از خود نشان می هند. آنها سایرین را به جایگزین کردن یأس با خنده تشویق می کنند و اغلب راه حل های با مزه و ابتکاری برای مسائل مختلف و رسیدگی به امور می یابند.

«دلقک» تکامل یافته
به عنوان یک دلقک تکامل یافته، شاد، بازیگوش، شوخ طبع و خوش گذران هستید. به دیگران نشان می دهید چطور همین جا و حالا از زندگی لذت ببرند. آن زمانی که ترس و نگرانی از خبرهای بد و دگرگونی های جهان وجود دیگران را پر کرده است، شما خوشحال و هیجان زده اید. از طنز برای دادن درس زندگی و بیان حرف هایی که شنیدن شان دشوار است استفاده می کنید. گاهی اوقان نیز مزاح را وسیله ای برای نشان دادن عدم رضایت نسبت به عملکرد اشتباه دیگران قرار می دهید. می دانید و واقف اید نظرتان را چگونه مطرح کنید که به جای خشم، خنده برانگیزد. در هر صورت علاقه اصلی شما خندان دیگران است.

چالش های «دلقک»
احتمال دارد بی مسئولیت، افراطی و جلف عمل کنید. در ضمن ممکن است به حقه بازی متوسل شوید و با زبان تیز خود به احساس دیگران آسیب برسانید. این امکان نیز وجود دارد که خود و توانایی های تان را جدی نگیرید و در راه خواسته های مهم خود پیشرفتی نداشته باشید.

می خواهید این گونه دیده شوید
می خواهید دیگران شما را شاد و سرگرم کننده بدانند. به همین دلیل سعی می کنید حرف های خسته کننده و بی مزه نزنید. مسخره بازی های شما ممکن است باعث شود دیگران متوجه مسائل واقعی شما نشوند و به کمک تان نیایند.
کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

منبع: http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 89 بازدید