کهن الگوی نابودگر

 اگر کهن الگوی «نابودگر» در وجود شما فعال باشد، می توانید، رها کنید و بیش از این زیان نبینید.

«نابودگر» در معنویت
همه ادیان به نوعی مردم را در غلبه بر ترس از مرگ، شکست و یافتن راهی برای اعتماد به زندگی کمک و راهنمایی می کنند. بسیاری از آنها از مرگِ منش و دیدگاه پیشین و حرکت به سوی جایگاه وفرآیندی تازه، اخلاقی و رضایت بخش سخن می گویند. بدین ترتیب شیوه ها و عادات ضعیفتر کنار گذاشته می شوند و جای خود را به طرز فکر و رفتاری والاتر می دهند. بسیاری از مذاهب مردن جسم را پایان حیات انسان نمی دانند.

«نابودگر» در مدیریت
نابودگر ها در بازسازی سازمان ها، متوقف کردن برنامه های بی نتیجه و بیرون کردن کارمندان کم کار از خود مهارت نشان می دهند. نابودگرِ تکامل یافته می تواند بی حاصلی موقت و دائمی را از یکدیگر تشخیص دهد و عجولانه و به اشتباه، اشخاص و چیزهای مهم و ارزشمند زندگی را از میان بر ندارد. 

«نابودگر» تکامل یافته
در نقش یک نابودگر تکامل یافته، توانایی قابل توجهی در پذیرش شکست ها و کندن و رفتن از خود نشان می دهید. به خوبی می توانید عادات، موقعیت های اجتماعی و روابط خود را پشت سر بگذارید و فعالیت هایی را که کارایی و جنبه های مثبت خود را از دست داده اند حذف کنید. به مرور زمان با رابطهء پیچیدهء میان زیان ناخواسته و به میل خود چیزی را خاتمه دادن، آشنا شده اید. به عنوان مثال مصیبت ها و بدبیاری ها اغلب باعث می شوند دارایی و جایگاه مان را از دست بدهیم و زندگی خود را باز سازی کنیم. به طوفان و سیل زدگان فکر کنید و اینکه چگونه زندگی خود را ادامه می دهند و به بازساری آن مشغول می شوند، پایان دادن به یک عادت مخرب هم نیازمند تغییر و تحول است. زیان دیدن و فدا کردن، اغلب با جدایی، افشاگری فساد و پایان دادن به برنامه های ناکام همراه است. 

چالش های «نابودگر»
مراقب گرایش خود به متهم کردن و آسیب رساندن به دیگران باشید. ممکن است اخلاقی و قانون را زیر پا گذاشته و با شعار "از هر راهی لازم باشد به اهدافم دست میابم" اعمال خود را توجیه کنید. بهتر است از خشونت عاطفی و جسمی نسبت به خود و دیگران و همچنین قانون شکنی دوری کنید.

می خواهید این گونه دیده شوید
می خواهید دیگران شما را حتی زمانی که احساس ناراحتی و ضعف دارید، مسلط و پایدار ببینند. به همین دلیل ممکن است مشکلات فردی و درونی خود را پنهان کنید یا کم اهمیت جلوه دهید. در ضمن می خواهید اطرافیان بدانند کنار گذاشتن چیزهایی که کارایی خود را از دست داده اند، نشانه سنگ دلی و ستمگری نیست.
کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

 

منبع: http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 20 بازدید