کهن الگوی «جنگجو»

 

 

 

 

 اگر کهن الگوی جنگجو در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که انسان های سرسخت سرانجام موفق می شوند.

«جنگجو» در معنویت

معنویت جنگجو روی انجام صحیح کارها، انضباط، مسئولیت پذیری و ریاضت کشی تمرکز دارد. جنگجو تمایل به نبردهای مذهبی و پیروی از دستورات خداوند برای شکست دشمنان بیرونی و ضعف های درونی دارد. جنگجوی تکامل یافته و معنوی، اراده و خود مهاری لازم برای گام نهادن در راه درست و انجام دستورات خداوند را بدست می آورد. او حاضر است در این راه جان خود را فدا کند.

«جنگجو» در مدیریت
مدیران جنگجو کارمندان خود را در انتخاب و دستیابی به اهداف، سخت کوش بودن و پیروز شدن راهنمایی می کنند و همواره از انتقاد برای پیش برد اهداف استفاده می کنند. در نقش مدیر، جنگجو گله ها و بهانه های دیگران را نمی پذیرد و از آنها انتظار دارد به موقع به وظایف خود عمل کنند. جنگجو ها اگر به موضوعی اعتقاد کامل داشته باشند در راه رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.
«جنگجوی» تکامل یافته
اگر جنگجوی فعال و تکامل یافته ای باشید، اراده و شهامت یک قهرمان را از خود نشان می دهید. از سوی دیگر حاضرید با ترس، بی صبری و خستگی خود روبرو شوید و وظایفی را که برای دستیابی به خواسته های قلبیتان لازمند انجام دهید. با انضباط و مغرور هستید.
چالش های «جنگجو»
توصیه می شود مراقب سفید و سیاه دیدن دنیا و بد پنداشتن کسانی که عقایدشان با شما متفاوت است باشید. جنگجو ها می توانند درگیر رقابت ها و مخالفت های بیهوده و مخرب شوند. بنابراین مواظب باشید با تلاش و کوشش بیش از حد خودتان را خسته و وامانده نکنید. احتمال دارد که در رسیدگی به سلامت و رفاه خود کوتاهی کنید، چرا که نمی خواهید نیازها، ضعف ها و آسیب پذیر بودن خود را بپذیرید. بهتر است به یاد داشته باشید که توانمند ترین جنگجویان نیز به استراحت ، آرامش و تفریح نیاز دارند.


می خواهید این گونه دیده شوید
می خواهید استوار، کاردان و مسلط جلوه کنید، در ضمن نمی خواهید ضعیف، آسیب پذیر یا محتاج به نظر بیایید.
کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

منبع: http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 17 بازدید