درشکه

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درشکه در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. سوار شدن بر درشکه در خواب، بیانگر سود مالى است. دویدن به دنبال درشکه در خواب، بیانگر انجام کارهاى دشوار است. 

/ 0 نظر / 16 بازدید