امیدواری یک مهارت است


تحقیقات نشان می دهد که احساسات و رفتارهایی همچون افسردگی، خشم، اضطراب، وابستگی، انواع اعتیادها و پرخاشگری، همگی یا بر اثر ناامیدی بوجود آمده و یا توسط آن تشدید شده اند.
راه خشکاندن ریشه نومیدی، کاشتن بذر امیدواری است. امیدواری مهارتی است که می توان آن را یاد گرفت و در طول زندگی به تقویت آن پرداخت. اگر چه یادگیری امیدواری زمان کمی می برد، اما اثرات آن در بالا بردن کیفیت زندگی عمیق خواهد بود.

/ 0 نظر / 67 بازدید