تلقین

دیشب مراجعه کننده ای را به روش غیر مستقیم هیپنوتیزم کردم، او که به هیجان آمده بود گفت دکتر باورم نمیشه من بعد از این همه سال تغییر کرده باشم! بنظرت این ها تلقین نیست؟!

گفتم آره تلقینه!

گفت دیدی دکتر گفتم تلقینه! الکی خوشحال شدم نه؟

-          نه! آخه اون رفتار بیست سال ات هم تلقین بوده!

-          یک تلقین و با چی میشه تغییر داد؟

-          نمی دونم!!

خیلی ها اینو میگن غافل از اینکه ، تمامی ارزش ها و باورهایی ما همش حاصل تلقینه!، و اگر اعتقاد داشته باشیم که باورها نقش تعیین کننده در احساسات، رفتارها و عادات های ما دارند، پس می توان از همان ابزاری که آنها را خلق کرده برای تغییر آنها و ایجاد باورهای مناسب استفاده کرد، یعنی با استفاده از تلقین.

/ 0 نظر / 19 بازدید