تنظیم هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

 

هوش هیجانی دیویس آزمون 17 
تنظیم هیجان های دیگران 
آزمون چند رتبه ای 
مارک دیویس 
17th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis 
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید . 
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. 
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد 
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد 
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد 
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد 
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد
_____ 1. این فرد می تواند در زمان های سخت و استرس زا دیگران را آرام کند و به آن ها قوت قلب بدهد. 
_____ 2. این فرد در سرحال کردن کسی که غمگین است ، مهارت ندارد. 
_____ 3. این فرد می تواند با کسی که عصبانی است منطقی صحبت کند. 
_____ 4. وقتی دیگران دلسرد هستند، این فرد به خوبی می تواند دوباره به آن ها انگیزه دهد. 
_____ 5. تلاش های این فرد برای آرام کردن اوضاع کا را بدتر می کند. 
_____ 6. این فرد نمی داند در موقعیت های هیجانی چه بگوید یا چکار بکند. 
_____ 7. وقتی یکی از دوستان افسرده است ، این فرد می تواند حال او را بهتر کند. 
_____ 8. این فرد باید توانایی خود را در آرام کردن افراد هیجانی تقویت کند. 
_____ 9. این فرد می تواند به دیگران انگیزه بدهد. 
_____ 10. این فرد نمی تواند در مقابل افراد عصبانی واکنش مناسب نشان دهد. 
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان 

منبع: سایت روانسنجی

/ 0 نظر / 15 بازدید