هدف گذاری چالش انگیز

 

اهداف چالشی هدف های هستند که فراتر از توانایی های فعلی ما هستند و رسیدن به این هدف ها نیازمند خلاقیت و تلاش و کوششی بیشتر از فعالیت های است که در حاضر انجام می دهیم.

فایده های هدف گذاری چالشی

ایجاد انگیزه

تحقیقات مختلف نشان داده است که دو دسته هدف شور و شوق و انگیزه ای را در ما ایجاد نمی کند، دسته اول اهداف ساده و معمولی هستند، دسترسی راحت به این هدف ها بیشتر احساس رخوت و سستی در افراد ایجاد می کند.

دسته دوم، اهدافی هستند که آنچنان از ما دورند که دسترسی به آنها برای ذهن غیر ممکن است، این گروه از اهداف ایجاد نومیدی می کنند، ویژگی مشترک که در این دو دسته وجود دارد نبود حالت امیدواری است، چرا که امید در آنجایی است که ترس باشد، در هدف های آسان تماما، اطمینان به تحقق است و در هدف های غیر ممکن باز اطمینان است، اطمینان به نرسیدن، حالت ایده آل حالت امیدواری است یعنی آمیختگی امید و ترس، این حالت زاینده انگیزه است.

شکوفایی استعدادها

مهمترین نیاز بشر شکوفایی استعدادهایش است، انتخاب هدف های که فراتر از توانایی های فعلی ما هستند باعث شکوفا شدن استعداد های و رشد شخصی ما می شوند، خلاقیت، مدیریت زمان، بهره وری بالا، کسب دانش و صفات دیگر حاصل تلاش برای رسیدن به اهداف چالش بر انگیز است.

/ 0 نظر / 24 بازدید