مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده 
این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد . 
5= همیشه مصداق پیدا می کند 4= اغلب مصداق پیدا می کند 3= گاهی مصداق پیدا می کند 2= به ندرت مصداق پیدا می کند 1= اصلا مصداق پیدا نمی کند .


1- وقتی بحث می کنم ، می ترسم از این که طرف مقابل در مورد من بد فکر کند . 
2- بحث درباره موضوع های جالب ، هشیاری مرا زیادتر می کند . 
3- دوست دارم از بحث ها کنار بکشم . 
4- با انرژی و شور و شوق وارد بحث می شوم . 
5- وقتی به بحث خاتمه می دهم ، تصمیم می گیرم که دیگر وارد بحث نشوم . 
6- بحث کردن با اشخاص ، به جای حل مساله ، مسائل زیادی ببار می آورد . 
7- وقتی در بحث امتیاز به دست می آورم ، احساس رضایت می کنم . 
8- وقتی با بحث با دیگران پایان می دهم ، احساس می کنم عصبی و ناراحت هستم . 
9- دوست دارم درباره موضوع های جالب به طور جدی وارد بحث می شوم . 
10- وقتی احساس می کنم که درگیر بحث می شوم ، احساس بدی به من دست می دهد . 
11- دوست دارم از عقیده خود درباره هر موضوعی دفاع کنم . 
12- اجتناب از بحث مرا خوشحال می کند . 
13- دوست ندارم فرصت بحث کردن درباره موضوع های بحث بحث انگیز را از دست بدهم . 
14- دوست دارم با افرادی معاشرت کنم که به ندرت با من مخالفت می کنند . 
15- به نظر من ، بحث با دیگران ، نوعی مسابقه ذهنی جذابی است . 
16- احساس می کنم که نمی توانم در بحث ها امتیاز به دست آورم . 
17- احساس می کنم که پس از بحث درباره یک موضوع ، انرژی و رضایت کسب می کنم . 
18- برای بحث کردن ، توانایی های خوبی دارم . 
19- سعی می کنم از وارد شدن به بحث اجتناب ورزم . 
20- وقتی می بینیم که یک صحبت معمولی به مجادله تبدیل می شود ، بسیار خوشحال می شوم . 

ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380 

منبع: سایت روانسنجی

/ 0 نظر / 13 بازدید