پرسشنامه وابستگی به دیگران

رسشنامه وابستگی به دیگران 
روبرت ام.ای.هرشفیلد، جی.ال.کلرمن، اچ.جی.گوگ، آی.بارت، اس.جی.کورچین، و پی.چودوف 
Interpersonal-Dependency Inventory (IDI) 
سنجش وابستگی به دیگران 
لطفا هر عبارت را بخوانید و مشخص کنید که تاچه حد جزو خصوصیات شما از بعد نگرشها، احساس ها، یا رفتارتان است. سپس با استفاده از بار ارزشی اعداد زیر به آن ها رتبه بدهید. 
4= خیلی زیلد از خصوصیات من است . 
3= زیاد از خصوصیات من است . 
2= تاحدی از خصوصیات من است . 
1= از خصوصیات من نیست.


_____ 1. ترجیح می دهم تنها باشم. 
_____ 2. همیشه وقتی می خواهم تصمیمی بگیرم، نظر خواهی می کنم . 
_____ 3. وقتی نهایت تلاش خودرا می کنم که بدانم از تلاش من قدر دانی می شود. 
_____ 4. نمی توانم تحمل کنم که بیماری من اسباب هیاهو و نگرانی شود . 
_____ 5. دنباله رو بودن را به رهبر بودن ترجیح می دهم. 
_____ 6. معتقدم اگر آدم ها می خواستند، می توانستند خیلی بیشتر برای من مایه بگذارند. 
_____ 7. در زمان کودکی ، راضی کردن والدینم برای من خیلی مهم بود. 
_____ 8. نیازی ندارم به این که دیگران به من احساس خوبی بدهند. 
_____ 9. تایید نشدن از طرف کسی که به او اهمیت می دهم ، برایم خیلی دردناک است. 
_____ 10. برای حل اکثر مشکلات شخصی که در زندگی با آن ها مواجه می شوم، به توان خودم اطمینان دارم. 
_____ 11. تنها آدمی را که دلم می خواهد خوشحال کنم، خودم هستم. 
_____ 12. فکر از دست دادن یک دوست صمیمی مرا به وحشت می اندازد. 
_____ 13. خیلی سریع با عقاید دیگران موافقت می کنم. 
_____ 14. من فقط به خودم متکی هستم. 
_____ 15. اگر عزیزی در زندگی نداشتم، کاملا از دست می رفتم. 
_____ 16. وقتی کسی به یک اشتباه من پی می برد، بر آشفته می شوم. 
_____ 17. برایم خیلی سخت است از دیگری بخواهم، به من لطفی بکند. 
_____ 18. متنفرم از این که دیگران با من همدردی کنند. 
_____ 19. وقتی به چیزی که از دیگران می خواهم نرسم، سریعا دلسرد می شوم. 
_____ 20. در مباحثه خیلی زود تسلیم می شوم. 
_____ 21. احتیاج چندانی به کمک دیگران ندارم. 
_____ 22. باید یک کسی داشته باشم که برایم خیلی عزیز باشد. 
_____ 23. وقتی به مهمانی می روم ، انتظار دارم دیگران از من خوششان بیاید. 
_____ 24. وقتی بدانم مسؤولیت کار با دیگری است ، احساس بهتری دارم. 
_____ 25. اگر مریض باشم، ترجیح می دهم دوستانم مرا تنها بگذارند. 
_____ 26. وقتی دیگران به من می گویند کارم را خوب انجام داده ام ، از همیشه خوشحال تر می شوم. 
_____ 27. برایم سخت است درباره دیدن یا تایید یک فیلم سینمایی یا نمایش تلویزیونی تصمیم بگیرم، مگر این که بدانم نظر دیگران چیست. 
_____ 28. برای تحقق یافتن چیزی که برایم مهم باشد، با کمال میل احساسات دیگران را نادیده می گیرم. 
_____ 29. نیاز دارم که حداقل برای یک نفر ، از تمام مردم بالاتر(با ارزش تر) باشم. 
_____ 30. در بعضی شرایط خیلی کمرو می شوم. 
_____ 31. به هیچ کس احتیاج ندارم. 
_____ 32. به تنهایی تصمیم گرفتن برایم خیلی دردسر است. 
_____ 33. اگر محبوب من در وقت انتظار سر نرسد، معمولا بدترین افکار به سرم می زند. 
_____ 34. حتی وقتی اوضاع خراب شود، می توانم بدون کمک دوستانم از عهده آن برآیم. 
_____ 35. انتظار من از دیگران معمولا خیلی زیاد است. 
_____ 36. دوست ندارم به تنهایی لباس بخرم. 
_____ 37. مایل به گوشه گیری هستم. 
_____ 38. احساس می کنم ، هرگز به نیازهای خود از مردم واقعا نمی رسم. 
_____ 39. وقتی با اشخاص جدید برخورد می کنم ، می ترسم رفتار صحیحی نداشته باشم. 
_____ 40. حتی اگر اکثر مردم بر علیه من عمل کنند، بازهم به شرطی می توانم ادامه دهم که محبوب من پشتیبانم باشد. 
_____ 41. ترجیح می دهم از رابطه با دیگران برکنار باشم تا در معرض خطر ناکامی قرار نگیرم. 
_____ 42. این که دیگران درباره من چه فکری می کنند بر چگونگی احساس من اثری نمی گذارد. 
_____ 43. فکر می کنم اکثر مردم تشخیص نمی دهند که چه اسان می توانند مرا آزرده کنند. 
_____ 44. من به قضاوت خ.دم خیلی اطمینان دارم. 
_____ 45. همیشه به شدت ترس این را داشته ام که محبت و حمایت آدم هایی را از دست بدهم که شدیدا به آن ها نیاز دارم. 
_____ 46. من از مایه لازم برای رهبر خوبی بودن برخوردار نیستم. 
_____ 47. اگر کسی که دوستش دارم مرا ترک کند، بیچاره و درمانده می شوم. 
_____ 48. حرف های دیگران مرا ناراحت نمی کند. 

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387 

منبع: سایت روانسنجی

/ 0 نظر / 17 بازدید