شیر

دیدن شیر در خواب نشان دهنده قدرت درونی و جایگاه بالا شما است، این دو عامل به شما کمک می کنند که از تمامی موانع عبور کنید و در زندگی موفق باشید. اگر شیر بر شما غلبه کرد، دشمنتان بر شما ترحم کرده و از شما می گذرد.

/ 0 نظر / 23 بازدید