آزمون ادراک تعامل اجتماعی

آزمون ادراک تعامل اجتماعی 
« کارول ، آر ، گلاس » 30 ماده 
وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند ، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند . فهرست زیر افکاری را شمال می شود که چیش از ایجاد رابطه با یک فرد ، به هنگام داشتن رابطه با او و پس از آن به ذهنتان می رسد . البته منظور ما کسی است که م یخواهید او را خوب بشناسید . هر سوال را خوب بخوانید و ببینید که ان فکر ، پیش از برقراری ارتباط ، به هنگام داشتن ارتباط و پس از آن ، احتمالا چند بار به ذهنتان رسیده است . عدد لازم را از مقیاس زیر انتخاب کنید . 
1= اصلا به ذهن من نرسیده است . 
2= این فکر خیلی کم به ذهن من رسیده است . 
3= این فکر گاهی به ذهن من رسیده است . 
4= این فکر خیلی زیاد به ذهن من رسیده است . 
5= این فکر همیشه به ذهن من رسیده است . 
تا می توانید صادقانه پاسخ دهید . 
1- وقتی نمی دانم که چه بگویم ، احساس می کنم خیلی عصبی می شوم . 
2- معمولا خیلی راحت می توانم برای زنان (مردان) حرف بزنم . 
3- دوست ندارم برای مردم صحبت کنم . 
4- به تدریج احساس راحتی می کنم . 
5- از این که طرف مقابل نسبت به من چه فکر می کند ، می ترسم . 
6- بدون نگرانی ، بدون ترس و بدون اضطراب عمل می کنم . 
7- از این کار وحشت دارم . 
8- بدون تردید از من خوشش نخواهد آمد . 
9- احتمالا می توانم ، با در دست گرفتن ابتکار عمل ، خیال او را راحت کنم . 
10- به جای آن که بتوانم کاری انجام دهم ، می توانم به بهترین شیوه شناختن او فکر کنم . 
11- ملاقات با مردم تا اندازه ای مرا ناراحت می کند ، به نحوی که کارها بد انجام می گیرد . 
12- بدترین اتفاقی که ممکن است پیش بیاید ، این است که برای او خوشایند نباشم . 
13- ممکن است او بخواهد ، به همان اندازه که من برایش حرف می زنم ، برایم حرف بزند . 
14- موقعیت خوبی است . 
15- اگر در این بحث شکست بخورم ، کل اعتماد به نفس خود را از دست خواهم داد . 
16- آن چه بگویم بدون تردید خنده دار خواهد شد . 
17- چه چیزی دارم که از دست بدهم ؟ به امتحانش می ارزد . 
18- موقعیت خاصی است، اما می توانم موفق شوم . 
19- خدای من ، دوست ندارم این کار را انجام بدهم . 
20- اگر پاسخ نمی داد ، به شدت تحقیر می شدم . 
21- یا باید نسبت به او احساس خوبی داشته باشم ، یا باید احساس ناراحتی کنم . 
22- تو واقعا یک احمق هستی . 
23- تردید ندارم که به نحوی طرد خواهم شد . 
24- با همه می توانم روبرو شوم . 
25- حتی اگر موفق نشوم ، دنیا به آخر نخواهد رسید . 
26- احمق و بی دست وپا هستم ، بدون تردید او متوجه خواهد شد . 
27- احتمالا مسائل مشترک زیادی داشته باشیم . 
28- احتمال دارد که خیلی از یکدیگر خوشمان بیاید . 
29- می خواهم بروم از این موقعیت خلاص شوم . 
30- باید با احتیاط کامل قدم بردارم . 
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380 

منبع: سایت روانسنجی

/ 0 نظر / 15 بازدید