مقیاس عزت نفس روزنبرگ

هر یک از عبارت های زیر را بخوانید . به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ، پاسخ " موافق" و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند ، پاسخ "مخالف" بدهید .

یکی از منابع : گنچی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشرساوالان

گویه

موافق

مخالف

1- احساس می کنم انسان با ارزشی هستم .

 

 

 2- احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم .

 

 

 3- می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم

 

 

 4- نسبت به خودم نگرش مثبت دارم .

 

 

 5- به طور کلی ، از خودم راضی هستم .

 

 

 6- احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آن ها افتخار کنم .

 

 

 7- با در نظر گرفتن همه چیزها ، معمولا فکر می کنم شکست خورده ام .

 

 

 8- ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قائل می شدم .

 

 

 9- گاهی احساس می کنم بی فایده هستم .

 

 

 10- گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم .

 

 

 

منبع: سایت روانسنجی

gn:r�h;iP|�� :200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>ماخذ : حسین چاری ، مسعود . مقایسه خود کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی . فصلنامه مطالعات روان شناختی ، دوره 3 ، شماره 4 ، 1386 ، صفحات 87-103

 

 منبع: سایت روانسنجی

/ 0 نظر / 47 بازدید