مدیریت رنج

 

مسیر تغییر آمیخته با رنج و نومیدی است، و کسانی خواهان تغییر و رشد هستند، و می خواهند رویاهایشان محقق شود، نیازمند بالا بردن تحمل نومیدی هستند. بدون این مهارت رویا ها تنها در حد یک آرزو باقی می مانند.

چند نکته در باب مدیریت کردن رنج:

1. با دیدی واقع بینانه به زندگی نگاه کنید. زندگی سرشار است از حوداث لذت بخش و رنج آور، انکار هر کدام از این دو و ندیدن واقعیت، واقع بینی را مخدوش تر می کند.

2. هر واقعه را درسی در کلاس زندگی ببینید و هر کسی را معلمی ، قرار نیست تمامی درس ها از گل و بلبل بگویند! و تمامی معلمان خنده بر لب داشته باشند و با ما مهربان باشند.

3. معنای رنج هایتان را بیابید، آنچه رنج را عذاب آور و غیر قابل تحمل می سازد، بی معنایی رنج است نه خود رنج. چندی پیش با یکی از قهرمانان بدنسازی که مدال آسیایی دارد و دوست محجوبی است صحبت می کردم، دوازده کیلو در طی ده روز کم کرده بود! واقعا چه چیز به او این انگیزه را می دهد که خود را از خوردن بسیاری از غذاها محروم کرده و چندین هزار کیلو وزنه را با شور و شوق جابجا کند؟

4. نقش های خود را گسترش دهید. فقط خود را در نقش شخص موفق بودن، خوش بودن، حال کردن و… نبینید، بلکه خود را در حال مقاومت کردن، استخوان در گلو داشتن، بی انگیزه بودن اما به کار ادامه دادن، با وسوسه کشتی گرفتن و… ببینید.

/ 0 نظر / 191 بازدید