کهن الگوی «آفرینش گر»

 اگر کهن الگوی «آفرینش گر» در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که توانایی خلق همهء چیزهایی که در ذهن و قوه تخیل می گنجد، در انسان وجود دارد.

«آفرینش گر» در معنویت
اکثر ادیان، خداوند را آفرینندهء دنیا می دانند و معتقدند بینش او در وجود انسان هایی که قادرند با توان معنوی خود نوآورری کنند، حضور دارد. از سوی دیگر کسانی نیز وجود دارند که از روی نادانی، شیطنت یا خودخواهی خلاقیت می کنند. به عنوان مثال می توان از روایت های عبرت انگیزی که در آن ها شخصی امکان برآورده شدن سه آرزو را ابلهانه هدر می دهد، یاد کرد.

«آفرینش گر» در مدیریت
او شخصی کارآفرین، مبتکر و غیرسنتی است که محصول ها، خدمات، راهکارها و اطلاعات تازه ای را ارائه می دهد. آفرینش گر با الهام های خود کار می کند و به آنها ساختار و شکل بیرونی می دهد. او امکانات سازمان را به خوبی شناسایی و از آنها بهره برداری می کند.

«آفرینش گر» تکامل یافته
یک آفرینش گر تکامل یافته، فرد بسیار متفکر و الهام بخشی است. مهارت قابل توجه تان به شما اجازه می دهد به راحتی چیزهای تازه و ارزشمند بیافرینید. زیبا شناس هستید و خوش سلیقه بودنتان در آنچه دارید و انتخاب می کنید به چشم می خورد. می دانید امکان و توانایی خلق زندگی به صورت یک اثر هنری در اختیارتان قرار دارد. به همین دلیل از چیزها و کارهای معمولی، سطحی و پیش پا افتاده دوری می ورزید و روش های تازه و رضایت بخشی را برای زندگی خود انتخاب می کنید. اجازه نمی دهید سایرین به خاطر درک نکردن سبک ، دلیل و برهان شما، مانع راهتان شوند.

چالش های «آفرینش گر»
نباید آنقدر انعطاف ناپذیر شوید که همه چیز و همه کس را وسیله ای برای انجام دادن نقشه های هنری خود قرار دهید و اینگونه زندگی را از لحظه های لذت بخش خالی کنید. پی گیری همزمان خواسته ها و برنامه های متعدد، می تواند آفرینش گر را مستأصل کند و تحت فشار قرار دهد. کارها و پروژه های بیش از اندازه، احساس های خوب و شیرین را ناخوشایند و تلخ می کنند. اگر عیب جویِ درونی بر شما چیره شود، به اعتماد به نفس خود و دیگران حمله ور می شوید و به آن ضربه می زنید.

می خواهید این گونه دیده شوید
می خواهید دیگران شما را فردی منطقی، فهمیده، با تواناییِ پدید آوردن چیز ها یا خدماتی که دنیا به آنها نیاز دارد، ببینند. به همین دلیل از انجام دادن کارهایی که ممکن است لقب «هنرمند دیوانه» را نصیب شما کند اجتناب می ورزید.کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

 


منبع: http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 14 بازدید