شما تا چه اندازه محبوب هستید؟ پرسشنامه زیر نشان می دهد که تا چه اندازه با دیگران کنار می آیید، و آیا از این توانمندی برخوردارید که بر مهارتهای اجتماعی خود بیفزایید.
1- در ماه گذشته دوبار یا بیشتر برای شرکت در جلسات اجتماعی دعوت شده ام.
درست غلط

2- دوستانم درباره مشکلاتشان از من نظرخواهی می کنند.
درست غلط

3- وقتی کسی درباره من لطیفه ای تعریف می کند، به اتفاق دیگران و بدون اینکه خجالت بکشم می خندم.
درست غلط

4- بعضی از دوستانم اسرار محرمانه شان را با من در میان می گذارند.
درست غلط

5- وقتی از موضوعی ناراحتم، آن را با دوستی در میان می گذارم.
درست غلط

6- در دو سال گذشته دست کم در دو گروه حضور فعال داشته ام.
درست غلط

7- من اغلب از طریق دوستانی که از پیش دارم با دیگران دوست می شوم.
درست غلط

8- من با توجه به منافع مشترک با اشخاص دوستی می کنم.
درست غلط

9- از هر سه برنامه اجتماعی، در یکی از آنها دیر می رسم.
درست غلط

10-دوست ندارم به دیگران وابسته شوم و دیگران را هم تشویق نمی کنم که به من وابسته شوند.
درست غلط

با توجه به جوابهای زیر، به هر جواب مشابه یک امتیاز بدهید.
1. درست 2. درست 3. درست 4. درست 5. درست
6. درست 7. غلط 8. غلط 9. غلط 10. غلط

محاسبه امتیازات
امتیاز 10- 8: شما از محبوبیت زیادی برخوردارید.
امتیاز 7 – 5: مانند اغلب ما محبوبیت شما در حد متوسط است.
امتیاز 4 – 0: شما مردمی نیستید و بیشتر شخصی درون گرا به حساب می آیید.

توضیحات
درباره محبوبیت بررسی چندان زیادی صورت نگرفته است، با این حال در این خصوص اطلاعاتی موجود است. اشخاص محبوب دیگران را به خود جلب می کنند. این اشخاص اغلب در زمره رهبران هستند. در محل کار، رؤسا و مدیران محبوب نسبت به سایر مدیران از امتیاز بیشتری برخوردارند. غیبت کارکنانشان در محل کار کمتر است، روحیه کارکنان بالاتر است، تنش کمتری در محیط کار وجود دارد، و میزان بهره وری بیشتر است. افراد محبوب مهارتهای اجتماعی بیشتری به دست می آورند، زیرا با برادران و خواهران و سایرین مدت طولانی تری تبادل برقرار می سازند.
پسرهای نوجوانی که محبوب نیستند اغلب با دیگران منازعه و مشاجره می کنند. از سوی دیگر، دخترها برای اینکه مورد توجه قرار بگیرند بی بندوبار می شوند.

روان شناسان توضیح داده اند که بچه ها می توانند بر محبوبیت خود بیفزایند. دانش آموزان کلاس سوم که در معرض آزمونهای مهارتهای اجتماعی قرار گرفتند توانستند محبوبیت خود را در جمعها بالا ببرند. اشخاص بالغ نیز می توانند اگر تحت آموزشهای مهارتهای اجتماعی قرار بگیرند، بر محبوبیت خود بیفزایند.

منبع: کتاب شما کی هستید؟
نوشته دکتر سالواتوره دیداتو
ترجمه مهدی قراچه داغی