آدم‌های موفق فرصت‌هایی را می‌بینند و پیدا می‌کنند که دیگران آن‌ها را نمی‌بینند. در همین راستا؛ در اصول موفقیت «کرایگ‌هایپر» آمده: 
آدم‌های موفق از مشکلات درس می‌گیرند، در حالیکه دیگران فقط مشکلات را می‌بینند. روی راه‌حل‌ها تمرکز می‌کنند. هوشیارانه و روشمندانهموفقیتشان را می‌سازند، در زمانی‌که دیگران آرزو می‌کنند موفقیت به سراغ‌شان آید. 


مثل بقیه ترس‌هایی دارند ولی اجازه نمی‌دهند ترس آن‌ها را کنترل و محدود کند. سوالات درستی از خود می‌پرسند. سوال‌هایی که آن‌ها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار می‌دهد. 


به ندرت از چیزی شکایت می‌کنند و انرژی‌شان را بخاطر آن از دست نمی‌دهند. همه چیزی که شکایت کردن باعث آنست فقط قرار دادن فرد در مسیر منفی‌بافی و بی‌ثمر بودن است. سرزنش نمی‌کنند.

آن‌ها مسئولیت کارهایشان و نتایج کارهایشان را تماما به عهده می‌گیرند. وقتی ناچارند از ظرفیتی بیش از حد ظرفیت‌شان استفاده کنند، همیشه راهی را برای بالا بردن ظرفیت‌شان پیدا می‌کنند و بیشتر از ظرفیت‌شان از خود توقع دارند.

آن‌ها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری استفاده می‌کنند. به وضوح و دقیقا می‌دانند که چه چیزی در زندگی می‌خواهند و چه نمی‌خواهند. آن‌ها بهترین واقعیت را دقیقا برای خودشان مجسم و طراحی می‌کنند به جای اینکه صرفا تماشاگر زندگی باشند. 
بیشتر از آنکه تقلید کنند، نوآوری می‌کنند و در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی‌کنند و زندگی‌شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی‌دهند. 


آن‌ها دانش‌آموزان مدرسه زندگی هستند و همواره برای یادگیری روی خودشان کار می‌کنند. آن‌ها از راه‌های مختلفی مثل تحصیلات آموزشگاهی، دیدن و شنیدن، پرسیدن، خواندن و تجربه کردن یاد می‌گیرند. آنها همیشه نیمه پر لیوان را می‌بینند و توانایی پیدا کردن راه درست را دارند. دقیقا می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند و زندگی‌شان را با از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پریدن از دست نمی‌دهند. 


با مشکلات و چالش‌هایی که برایشان پیش می‌آید سریع و تاثیرگذار روبرو می‌شوند و هیچ‌وقت در مقابل مشکلات سرشان را زیر برف نمی‌کنند. با چالش‌ها روبرو می‌شوند و از آن‌ها برای پیشرفت خودشان بهره می‌برند.

منبع: ابتکار