همگی ما  دارای ضعف ها و کاستی هایی می باشیم چرا که طبیعتمان اینطور ایجاب می کند. این نقاط ضعف در تخریب حواس پنجگانه، منطق و تجارب حاصله بشریت تاثیرگذار بوده و سبب به دردسر افتادن و از دست رفتن اعتبار و احترام انسان می گردد.

سستی ها و کاستی های یک فرد ممکن است به دلیل علاقه و گرایش او به مشروبات الکلی، موادمخدر، قمار، مسائل جنسی غیرمشروع و پرحرفی باشد. همه افراد یک سری عادات شخصی در زندگی دارند.

خوب یا بد. نکته اصلی اینجا است که باید دانست این عادت ها چه موقعی ممکن است از کنترل خارج شده و باعث نابودی گردند. برخی از افراد قادر به تشخیص این موضوع نیستند و همین امر موجب از بین رفتن آنها می شود. 


نشانه های ضعف و کاستی
یک عادت بد نشانگر این است که فرد دارای کاستی هایی بوده و در برخی جنبه های زندگی فاقد شخصیت و دیسیپلین می باشد. چگونگی تاثیرگذاری آن عادت بر زندگی، معرف میزان شخصیت و ادب فرد است.

نمی توانیم از این حقیقت بگریزیم که شخصی در بخشی از زندگیش ضعیف و آسیب پذیر می باشد. وجود نشانه های کاستی، شما را تبدیل به هدفی ارزشمند برای دشمنانتان می گرداند. در حقیقت ضعف روزنه ای مناسب برای نفوذ در دیگران محسوب می شود. داشتن یک عادت بد و ویرانگر راه را برای بهره کشی و استثمار دیگران از شخص باز می کند.

همچنین عادات بد به وجهه شما لطمه می زند. هنگامی که کنترل خود را از دست می دهید، عوارض و خسارات زیادی متوجه شخصیت اجتماعی شما شده و همانند یک انسان خطاکار و بدهکار در چشم دیگران جلوه خواهید کرد. دوست ندارید که همه فکر کنند انسانی غیرقابل اطمینان و ناخوشایندی هستید. ایجاد شک و شبه در ذهن دیگران درمورد وجهه شخصیتی، برای تجارت و کار حرفه ای شما نیز مضر خواهد بود. 


عادات بد
-  موادمخدر: همانند الکل باعث از دست دادن کنترل، منطق و قوه استدلال می گردد. هزینه های این عادت بد به مراتب بیشتر بوده و شخص مبتلا را می تواند تا منجلاب و گرداب نابودی پیش ببرد. موادمخدر آسیب های جدی و غیر قابل جبرانی به مغز و سایر بخش های بدن وارد آورده و باعث تباهی زندگی خود و اطرافیان می شود. 


-  مشروبات الکلی: نوشیدن الکل می تواند انسان را از یک حالت ایده آل و هوشیارانه به وضعیتی غیر قابل کنترل و مضر سوق دهد. ممکن است در یک لحظه کاری انجام داده و یا سخنی بر زبان بیاورید که تا آخر عمر برایتان گران تمام شود. جبران خسارت ناشی از نوشیدن الکل ممکن است چندین سال به طول انجامد. 


-  قمار: قمار نیز یکی از عادت های خطرناک و خانمان سوز است. یک قمار باز در نهایت مجبور به فروختن کلیه مال و اموال خود برای پرداخت بدهی خواهد شد. خسارات غیر قابل جبران، تخریب شخصیت اجتماعی، از دست دادن سرمایه و صدمات شدید روحی روانی برخی از پیامدهای این عادت بد می باشد.

طبیعت قمار باخت است نه برد. یک قمار باز بعد از هر بار باخت، باز تحریک می شود برای جبران دوباره دست به این کار بزند و نتیجه اش ناکامی ها و باخت های پی در پی خواهد بود که در نهایت منجر به نابودی زندگیش می گردد.

 
-  پرحرفی: ناتوانی در بستن دهان و صحبت نکردن میتواند یک عادت زننده و نا مطلوب باشد. نه تنها ریسک گفتن سخنانی را که نباید بگویید قبول می کنید، بلکه به عنوان انسانی فاقد وجهه اجتماعی و غیرقابل اعتماد توسط دیگران تصور خواهید شد. بیان نابجای یک سخن می تواند تا مدت ها برای شما ایجاد مشکل نماید. به قول معروف: زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد. 


-  اعتیاد جنسی: تسلیم صرف بودن در برابر خواسته ها و امیال جنسی اعتیاد جنسی است. اعمال غیر مشروع جنسی و اعتیاد به جنس مخالف می تواند قضاوت های فرد را تیره نموده و او را در برابر عقده های روحی و سو» استفاده های جنسی آسیب پذیر نماید. قربانی و بنده خواسته های جنسی بودن میتواند زندگی شخص را به نابودی کشانده و تاثیرات بسیار ناگواری بر روح و جسم وی بگذارد. 


روش های ترک عادت های بد
در این بخش راه حل هایی برای ترک عادات بد ارائه شده است. البته باید دانست که ترک یک عادت آسان نبوده و مستلزم صرف وقت زیاد و داشتن صبر و بردباری و انگیزه است. 


1 ) از مشکل خود آگاه شوید: اگر زندگیتان در معرض نابودی قرار گرفته، اگر درحال از دست دادن دوستانتان هستید، اگر بیشتر از مایکل جکسون سر از بیمارستان درمی آورید، اگر حساب بانکی شما به صفر میل می کند و اگر توسط دیگران یک «آدم بی مصرف» مورد خطاب قرار می گیرید، شاید وقت آن رسیده باشد که چند ساعتی به کوه رفته و در خلوت، دورنمای زندگی خود را ترسیم نمایید. ببینید کجای کارتان اشتباه است. علت گرفتاری چیست و شما را تا به کجا پیش خواهد برد. با چشم باز به مشکل خود نگریسته و آن را دریابید. 


2 ) با دیسیپلین باشید: اگر تمامی تلاش خود را برای بهبودی کامل بکار نبندید، محکوم بشکست خواهید بود. مانند چیزهای دیگر در زندگی، وقتی کاری از روی بی علاقگی و تردید انجام شود، منتهی به آشفتگی و نامرغوبی شده و با کوچکترین عامل بیرونی شکست می خورد. خود را فریب ندهید، وقت را تلف نکنید، حد و اندازه عیوبتان را بشناسید و عوض شوید. تمایلات و هوا و حوس خود را کنترل نمایید. 


3 ) دوستانتان را تغییر دهید: متاسفانه در بسیاری از موارد، ما محصول و نتیجه محیط اطراف خود می باشیم و اگر این محیط فاسد باشد حدس بزنید چه اتفاقی خواهد افتاد. با کسانی که روی شما تاثیر منفی داشته و انسان های ناسالمی می باشند قطع رابطه کنید. اگر به زندگیتان ارزشی اضافه نمی کنند، در عوض آن ارزش های باقی مانده را نیز می مکند. یک دوست یا کمک می کند و یا صدمه میزند، در غیر این صورت باید اسمش را غریبه گذاشت. یک انسان عاقل برای رهایی از یک عادت بد همنشین و مصاحب افرادی که کماکان دارای آن عادت می باشند، نمی گردد. 


4 ) در برابر خواسته هایتان کارشکنی کنید: گاهی اوقات آموختن، به قیمت تجربه نمودن یک درس سخت و دشوار تمام می شود. پس ممکن است لازم باشد خود را برای رویارویی با برخی پیامدهای طاقت   فرسای حاصل از پس زدن تمایلات آماده کنید تا زندگی شما به حالت قبلش برگردد. هر کاری را که فکر می کنید موجب بیداری شما می   گردد انجام دهید. 


عادات بد خود را کنترل کنید و بهتر آنکه کلا آنها را ترک نمایید. ما انسانیم و ناکامل. زمان زیادی برای مشخص نمودن این عیوب و نواقص نیاز نیست. پس چرا کاری برایش انجام ندهیم؟

منبع: روزنامه ابتکار