پژوهشگران استرالیایی به تازگی دریافته اند که بیدار شدن با خلق و خوی بد و غمگین، به تقویت حافظه کمک کرده، توجه را افزایش داده و خطر فریب دادن دیگران را کاهش می دهد. گروهی از دانشمندان دانشگاه «نیوولز جنوبی» در تحقیقات خود نشان دادند افرادی که در آنها حالت روحی منفی بصورت بحرانی وجود دارد توجه و دقت نسبت به دنیا پیرامون افزایش می یابد، در حالیکه کسانیکه خوشحال هستند و حالت روحی خوبی دارند به سادگی چیزی را که به آنها گفته می شود باور می کنند. همچنین این تحقیقات نشان می دهد در روزهایی که فرد غمگین از خواب بیدار می شود و همه چیز را سیاه می بیند کمتر زود باور و ساده لوح می شود و بطور همزمان توانایی های قضاوت و حافظه خود را بهبود می بخشد. به منظور دستیابی به این نتایج، این دانشمندان با نشان دادن فیلم ها و یا یادآوری خاطرات خاصی، حالت خوشحالی و غمگینی یک سری از داوطلبان را برانگیختند و سپس از شرکت کنندگان خواستند که یک سری از شایعات و داستان های غیرواقعی شهری را ارزیابی کنند. نتایج این بررسی ها نشان داده; کسانیکه غمگین بودند به سختی این داستان ها را باور می کردند و بعلاوه در به یادآوری حادثه ای که شاهد آن بودند کمتر دچار اشتباه می شدند و در اتخاذ تصمیمات سریع احتیاط بیشتری کرده و کمتر در مورد وقایع غیر واقعی پیشداوری می کردند. همچنین این دانشمندان در این خصوص اظهار داشته اند: «در حالیکه حالت روحی مثبت برای خلاقیت، انعطاف پذیری، همکاری و توانایی استفاده از راه های میان بر ذهنی بسیار مطلوب است، خلق و خوی منفی منجر به ایجاد افکاری می شوند که این افکار توجه به دنیای خارج را در افراد غمگین افزایش می دهند. بطوریکه غمگینی استراتژی های جدیدی را برای پردازش اطلاعات سازگار با موقعیت های مخاطره آمیز ارائه می کند.