علائم، انواع اختلالات

اضطراب را می‌توان ترس مبهم، ترس ناشی از ناامنی و نگرانی از رفتار خود تعریف کرد.

البته مفهوم و معانی گسترده‌تری نیز دارد از جمله:

- ترسی که دراثر به خطر افتادن یکی از روش‌های اصولی انسان در زندگی حاصل می‌شود.
- واکنش در خطری که وجود ندارد و عقلا موهوم است.

- حالت فشار،  تشویش و نگرانی‌ای که علت آن نامعلوم است.

- یک حالت عاطفی که در آن عوامل مبهمی از ترس ناشی از پیش‌بینی حوادث نامطبوع وجود دارد.

- احساس ناگوار و هیجانی در برابر خطری احتمالی و نزدیک در راه وصول به هدف.

- یک ناراحتی دردناک ذهنی ناشی از پیش‌بینی‌ای در مورد یک تهدید یا یک واقعه ناخوش در آینده.

- دلهره‌ای مداوم و مزمن از چیزی که شناخته شده و قابل تغییر نیست و برای فرد پدیدآمده و یا در حال پدیدآمدن است.

سازمان بهداشت جهانی هم در تعریف اضطراب می‌گوید: مجموعه‌ای از تظاهرات عضوی و روانی که نتوان آن را به خط‌ مشخصی نسبت داد. حالتی است ناراحت‌کننده که در آن آدمی منتظر وقوع حادثه‌ای است ولی حادثه ظهور نمی‌کند و این انتظار او را تا دم مرگ می‌کشاند.

اختلالات اضطرابی امراض پزشکی جدی هستند این اختلالات زندگی افراد را با اضطراب تخریب کننده، ناامیدی، و ترس پر می کند. برخلاف اضطراب مختصر نسبتاً خفیف که با حوادث استرس زا، از قبیل یک سخنرانی تجاری، یک امتحان، یا یک مصاحبه شغلی ایجاد می شود، اختلالات اضطرابی مزمن و دردسرزا هستند و می توانند به صورت پیشرونده ای بدتر شوند.

اکثریت این اختلالات می توانند درمان شوند، و تحقیقاتی که بر خلق درمانهای جدید طراحی شده جهت کمک به افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی متمرکز می شوند، منجر به زندگی مولد و رضایتبخش می گردد. درمانها شامل: شناخت درمانی، رفتار درمانی ، درمان ادراکی هستند؛ تکنیک های تمدد اعصاب، داروها، تغییرات در شیوه زندگی هستند.

علائم اضطراب

علائم بدنی :

 • تپش قلب
 • تنگی نفس
 • از دست دادن
 • اشتها
 • تهوع
 • بی خوابی
 • تکرار ادرار
 • چهره برافروخته
 • تعرق
 • اختلال گفتار
 • بی قراری

علائم فکری :

 • سردرگمی
 • اختلال در حافظه و تمرکز
 • حواس پرتی
 • ترس از دست دادن کنترل
 • کمروئی
 • گوش به زنگی
 • افکار تکرار شونده

علائم احساسی :

 • عصبی
 • بی طاقتی
 • نگران شدن
 • وحشت زده
 • افسرده
 • دلواپسی
 • در هم تنیده گی
 • حالت ترسناک یا هیجان زده به خود گرفتن

آگاهی از این واکنشها مهم است . برای اینکه به شما کمک می کند تا متوجه اضطراب خود یا فرزندتان شوید . وقتی متوجه این علائم شدید از خود بپرسید آیا این علائم یک واکنش طبیعی به تهدید واقعی است یا ناشی از تنش بی جاست .
آیا شما دچار  اضطراب هستید ؟