چندی پیش به این جمله حکیمانه مازلو فکر می کردم:

اگر شما فقط یک چکش داشته باشید؛ هر مسئله ای را به مانند میخ می بینید. 

راز ماندگاری بسیاری از اعتیاد ها، افسردگی ها، دو قطبی ها، اضطراب ها و خیلی از الگو های رفتاری مضر را می توان در آینه این جمله دید!

واقعیت این است که هیچ افسردگی، اعتیادی و یا وسواسی در جهان شبیه به هم نیست امکان دارد فلوکسیتین روی کسی تاثیر 100% درمانی داشته باشد اما تاثیرش روی دیگری ضعیف و یا بی تاثیر و یا حتی منفی باشد. دیگر داروها و روش های درمانی هم به همین سیاق می توانند تاثیرات مختلفی داشته باشند. هر اختلالی در هر شخصی یک مشکل منحصر بفرد است که حل آن تنها با شناخت درست از مشکل و استفاده از ابزار مناسب امکان پذیر است. حال در نظر بگیرید روانپزشکی که فقط 10 تا 15 دقیقه برای شناخت مشکل وقت می گذارد و چکش دارو درمانی را در دستش می فشارد و یا روانشناسی که چکشش فقط حرف است.