نویسنده: جو.الن دیمیتریوس؛ مارک مازارلا

شوخی صورت‎های مختلف دارد؛ از جمله‎ی این اشکال می‎توان به شوخی‎های کنایه آمیز، ظریف، مغرضانه و بدون نظری خاص اشاره کرد. این مسأله می‎تواند مردم را به یکدیگر نزدیک کرده و یا این که فاصله‎ی آن‎ها را حفظ نماید. اگر چه کتاب‎های مختلفی درصدد تعریف این مسأله و اشکال آن برآمده‎اند، لیکن هنوز هم کارشناسان در این خصوص به تعاریف یکسان و یک‎دستی نایل نشده‎اند. باری، مهم این است که فرد توان تشخیص اشکال مرسوم و متداول این امر را در گفت‎وگوها و محاورات داشته باشد.
این وسیله سلاح بسیار کارآمدی است و برخی از اشخاص از این حربه به منظور پرخاش‎گری، حمله و تحقیر استفاده می‎کنند. این مسأله می‎تواند با خنثی کردن انتقاداتی که متوجه شخص است جهت آن‎ها را منحرف سازد. به علاوه، از این حربه برای سرپوش گذاشتن و لاپوشانی نیز استفاده می‎شود. گذشته از این‎ها، برخی از اشخاص از این شیوه برای حفاظت و مراقبت از خود بهره‎مند می‎شوند. فرضاً، زنی که قد بلند و لندوک است، پیشاپیش پیرامون این ویژگی متوسل به شوخی می‎شود تا اطرافیان را خلع سلاح کرده و بدین وسیله احساس راحتی خاطر نماید.
در هر شکل، متوجه جنبه‎ی انتقادی شوخی باشید. فرضاً، چنان‎ چه کارفرمایی رویش را متوجه کارمند دیر رسیده‎اش کند و بگوید: خوشحالم که بالاخره توانستید به جمع ما ملحق شوید، شنونده باید شوخی‎هایی از این دست را کاملاً جدی بگیرد، چون تعابیر مختلف این جمله کاملاً نمایان است، به ویژه اگر با آهنگ خاصی همراه باشد. همین طور وقتی که اشخاص پس از عنوان کردن مطلبی در خاتمه می‎گویند که «شوخی می‎کنم»، باید این اعتبار را بسیار جدی تلقی کرده و پیرامونش اندیشه کرد، زیرا اشخاص با استفاده از این عبارت مطالب خویش را پوشش داده و نابرخورنده جلوه می‎دهند.
چنان‎چه یک شوخی از مشخصات زیر برخوردار باشد، در می‎یابیم که شوخی جدی نبوده و استفاده کننده قصد انتقاد و حمله را در سر نداشته است:
آیا از شوخی برای جهت دهی دوباره به گفت‎وگو استفاده می‎شود؟ آیا هدف شخص این بوده ا ست که از پیگیری موضوع خاصی خلاصی یابد؟
آیا شوخی مرتبط با یک مطلب جدی است؟ آیا از شوخی برای پرهیز از رویارویی استفاده می‎شود؟
آیا شوخی شخص همراه با نشانه‎های عطوفت آمیز و رقت قلب است و فرد بدین واسطه همراهی و همدلی و درک خود را نشان می‎دهد؟
آیا شوخی سرپوشی برای حالاتی چون ترس، سرخوردگی، حسادت و احساس خشم است؟
آیا شوخی می‎‎تواند معنا و مفهوم تازه‎ای به جریان بحث و گفت‎وگو ببخشد؟
اشخاصی که از موقعیت زندگی خود را راضی هستند و نسبت به موقعیت مادی و اجتماعی خود رضایت خاطر دارند، از شوخی به عنوان چاشنی و مزه‎ی گفت‎وگو استفاده می‎کنند. چنین اشخاصی معمولاً از شوخی اغراض خاصی را دنبال نمی‎کنند. در هر صورت، با ارزیابی کردن دقیق اشکال شوخی می‎توانید از اهداف و اغراض ناپیدای اشخاص استفاده کننده از این زبان و وسیله آگاه شده و بدین واسطه بهتر به شخصیت فرد برسید.