ezterab1.jpg

احساس گاهگاهی نگرانی یا اضطراب طبیعی استاین حالت برای همه پیش می آیددر واقع میزان متوسطی از اضطراب می تواند خوب باشد . اضطراب کمک می کند که به خطراتواقعی پاسخ بدهید و می تواند برای شما انگیزه ای جهت پیشرفت در محل کار و خانه باشد.
اما اگر احساس اضطراب بدون دلیل می کنید و نگرانی های شما زندگی روزانه تان را مختل کرده است ، امکان دارد که اختلال اضطرابی منتشر داشته باشیداین وضعیت باعثاضطراب زیاده از حد یا غیر واقعی درمورد شرایط زندگی معمولاً بدون یک علت مشخص می شود.
نام اضطراب دائمی که بر زندگی روزانه شما تأثیر کند اختلال اضطرابی استاختلال اضطرابی منتشر در همراهی با فوبیا ( ترس ) حمل هول و اختلال وسواسی جبری یکی ازشایعترین اختلالات اضطرابی است که حدود ۴ میلیون نفر را هر ساله در ایالات متحده تحت تأثیر قرار می دهدزنان بیش از مردان اختلال اضطراب منتشر را تجربه می کنند.
زندگی با اختلال اضطرابی منتشر می تواند مشکل باشد، اما این بیماری قابل درمان استداروها و مشاوره و درمان کارشناسانه می توانند را در فائق آمدن بر اثر اختلال اضطرابمنتشر یاری کنند.
▪ 
علائم و نشانه ها
علائم و نشانه های اختلال اضطراب منتشر در شدت و ترکیب ( همراهی ) متفاوت هستندآنها می توانند شامل موارد زیر می باشند :
بی قراری
احساس تحت فشار بودن
احساس وجود یک توده در شکم
مشکل در تمرکز گرفتن
خستگی
تحریک پذیری
بی صبری
کشش عضلانی
بی خوابی ) مشکل در شروع خواب یا مشکل در خواب ماندن)
افزایش تعریق
نفس تنگی
درد معده
اسهال
سردرد
اگر مبتلا به اختلال اضطراب منتشر باشید امکان دارد زمانهائی را تجربه کرده باشید که نگرانی هایتان بر طرف شده اما شما هنوز احساس اضطراب کنیدممکن است در مورد بیشتر
جنبه های زندگی تان یا همه آنها احساس فشار کنیدمثلاً ، ممکن است احساس نگرانی شدید در مورد امنیت خود یا افراد محبوبتان داشته باشید یا ممکن است احساس کنیداتفاق بدی برایتان در حال رخ دادن است، حتی اگر هیچ خطر فوری وجود نداشته باشد.
اختلال اضطراب منتشر غالباً در سنین پائین و علائم و نشانه های آن ممکن است خیلی آهسته تر از دیگر اختلالات اضطرابی بروز کندبسیاری افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر بهیاد می آورند که آخرین بار چه زمانی احساس راحتی و آرامش کرده اند.